Bakfiets.nl

Hans Struijk is verdeler van Bakfiets.nl

 Families met twee of meer kinderen hebben al gauw een probleem als ze op de fiets in de stad boodschappen moeten doen. Zware tassen aan het stuur, een  kind vóór en een ander achterop de fiets zorgen voor onveilige situaties. De bakfietsen van Bakfiets.nl hebben heeft een lage instap en het zwaartepunt ligt  laag bij de grond. De Cargobike is zeer wendbaar en gemakkelijk en licht te besturen. De kinderen zitten in een stevige houten bak vóór de bestuurder en  zitten vast met driepuntsgordels.

Bakfiets.nl