Klachtenbehandeling

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden.

Je kan ons contacteren via mail (jouwopmerking@hansstruijk.nl) of telefonisch tijdens de kantooruren (020/235.29.99).

In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
Hans Struijk behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 werkdagen.